Roma Tenants Organize Against Slumlord

By a member of Common Cause Toronto

On August 15, Roma tenants living in three low rise apartment buildings in Mimico, a neighbourhood in west-end Toronto, decided to take matters into their own hands, and occupied the law offices of their landlord, lawyer Leroy Bleta. After weeks of their phone calls and complaints being ignored, the tenants decided to bring their demands directly to the landlord's place of business. They were joined by supporters including members of Common Cause and IWW Toronto, as well as workers from a local legal clinic.

“We decided to take on the landlord because of the behaviour of the building superintendent,” explained Krisztina, one of the tenants involved in organizing the action, “I asked him to fix the door to my apartment which was broken when I moved in, but he refused. He said 'all you people do is complain'.”

Like thousands of other Hungarian Roma people who have arrived here in recent years, Krisztina came to Toronto as a refugee three years ago, fleeing paramilitary violence by groups associated with the neo-nazi Jobbik party, and systemic discrimination from the Hungarian State. Refugee claim success rates amongst Roma claimants is very low; Canada considers Hungary a Designated Country of Origin which respects human rights and offers state protection to persecuted groups. Krisztina's family continues to face anti-Roma racism in Canada. “He [the superintendent] harasses my son and has hit children playing outside the building. He tells us to our faces that he hates Hungarians (Roma).”

While Bleta himself was out of the office at the time of the tenants' visit, they made their demands clear to the other lawyers and support staff present. Demands included firing the building superintendent for his abusive and racist behaviour toward tenants and their children, as well as a number of repairs including fixing faulty plumbing, broken windows, and water damage caused by frequent flooding.

When it was clear to Bleta's staff that the delegation had no intention of leaving voluntarily without first meeting with the landlord himself, they called the police. Upon the cops' arrival, the tenants repeated their demands. The cops then cleared the tenants and their supporters out of the office. Next, at the insistence of the delegation, the cops called Bleta, who they reported was still unwilling to meet with his tenants but would agree to a meeting with a representative the next day. At the meeting the following day Bleta was served with a letter detailing the tenants' demands and instructing him to remedy the situation immediately, or else face further action against him.

The tenants' occupation succeeded in making their demands definitively known to the landlord. Bleta can no longer pretend he is unaware of the violent racism perpetrated by his own agent against the people he exploits. He has been served notice that his tenants and their supporters find this situation unacceptable and are prepared to take further action should their demands not be met. Regarding the action's impact Krisztina said, “we have their attention now. They started to clean the building for once.” Plans are in the works to escalate action until the tenants' demands are met.

This small action shows that Roma people, some of the most oppressed people in our society, are willing to engage in effective direct action, despite their extremely precarious immigration status. It also shows they are open to support from radicals who understand that the fight against white supremacy - which upholds our racist immigration system and promotes racist violence against oppressed groups like the Roma - is central to class struggle. Anarchists must refuse to allow landlords, bosses, and the institutions of the state divide members of our class through the strategic enforcement of xenophobia, racism, and white skin privilege. More than this, we must strategically take up fights which attack this system of domination directly and unite working people across racial divisions. We see the struggle of Krisztina and her neighbours in Mimico as one such fight; a fight that can be won through direct action and solidarity between working class people.

Thanks to Orsi for translating the article into Hungarian, and to Szilvi for interpreting the interview with Krisztina

---

Roma bérlők szervezkednek a nyomortanya tulajdonosa ellen

Augusztus 15-én a Mimicon, a Toronto nyugati végén a három, emeletes házban élő roma bérlők, úgy döntöttek, hogy kezükbe veszik a az ügyeik intézését, és elfoglalták a háztulajdonos, ügyvéd Leroy Bleta irodáját. A heteken keresztül figyelmen kivül hagyott telefonhivások és panaszok után, a bérlők ugy döntöttek, hogy a követelésüket közvetlenül a háztulajdonos munkahelyére viszik el. Támogatók csatlakoztak hozzájuk a “Common Cause” és a IWW Toronto tagjai közül és a helyi jogi klinika dolgozói.

„Ugy döntöttünk, hogy elmegyünk a háztulajdonoshoz a házgondnok viselkedése miatt.” magyarázta Krisztina, az egyik bérlő, aki maga is résztvett ennek a akciónak a megszervezésében. „ Kértem, hogy javitsa meg az ajtót, ami törött volt amikor beköltöztem, de ő visszautasitotta. Azt mondta: Ti mindig csak panaszkodtok.”

Mint több ezer más magyar roma, akik az elmúlt néhány évben érkeztek, Krisztina három évvel ezelőtt jött Torontoba, menekülve az ujnáci Jobbik párthoz kapcsolodó katonai jellegü csoportok erőszakja és a Magyar Állam szisztematikus diszkriminációja ellen. A menekült kérelemek sikerének aránya nagyon alacsony a roma igénylők között, Kanada Magyarországot azon Kijelölt Származási Országnak tartja, amely tiszteli az emberi jogokat és állami védelmet nyújt az üldözött csoportok számára. Krisztina családja azóta is folyamatosan szembesül romákkal szembeni rasszizmusal Kanadában. Ő( a házgondnok) zaklatja a fiamat és megütötte az épület előtt játszó gyerekeket is. Szemünkbe mondja, hogy utálja a magyarokat(romákat).

Bár Bleta maga nem volt az irodában amikor a bérlők megjelentek, tudatták a követelésüket a többi jelen lévő ügyvéddel és irodai személyzettel. A követelések magukba foglalták a házgondnok kirugását a bérlők és gyerekei ellen irányuló sértő és rasszista viselkedése miatt, számos javitást is, beleértve a hibás vizvezetékek megszerelését, törött ablakokét és a gyakori elázások átal okozott vizkárokét.

Amikor egyértelmüvé vált Bleta személyzete számára, hogy a delegáció nem hajlandó elmenni önkéntesen anélkül, hogy találkoznának a háztulajdonossal magával, a személyzet kihivta a rendőrséget. A rendőrök megérkezésekor a bérlők megismételték a követeléseiket. A rendőrök ezt követően eltávolitották a bérlőket és a támogatóit az irodából. Azután a rendőrök felhivták Bletat, akik a rendőrök jelentése szerint még mindig nem volt hajlandó találkozni a bérlőkkel, de beleegyezett egy találkozóba a képviselőjükkel a következő napon. A másnapi talákozón Bleta számára egy levél lett kézbesitve, amely részletezte a bérlők követeléseit és utasitotta a helzyet azonnali orvoslására vagy amennyiben nem, akkor további lépésekkel kell szembesülnie.

A bérlők megszállása sikeres volt, abban az értelemben, hogy a a követeléseiket egyértelmüen ismertették a háztulajdonossal. Bleta nem tudja szinlelni, hogy nincs ismeretében a saját képviselője által elkövetett nagymértékü rasszizmusnak az általa kizsákmányolt emberekkel szemben. Értesitve lett, hogy a bérlők és támogatói ezt a helyzetet elfogadhatatlannak tartják, és hajlandók további lépésekre, amennyiben a követelések nem teljesülnek.

Ez a kis akció is mutatja, hogy a roma emberek, az egyik legelnyomottabb népcsoport a társadalmunkban, hajlandók résztvenni a közvetlen, hatékony akcióban, a rendivül bizonytalan emigrációs státuszuk ellenére. Szintén bizonyitja, hogy elfogadják a támogatást radikálisoktól, akik megértik, hogy a küzdelem a fehér felsőbbrendüség ellen, ami fenntartja a rasszista emigrációs rendszert, és elősegiti a rasszista erőszakot az elnyomott csoportokkal szemben, mint például a roma harc központi az osztályharcban. Az anarchisták nem engedhetik meg a háztulajdonosoknak, főnököknek és az állami intézményeknek, hogy felosszák az osztályok tagjait az idegengyülölet, a rasszizmus és a fehér bőr kiváltságának stratégikus alkalmazásán keresztül. Továbbá stratégikusan fel kell vállalnunk azt a harcot, amely közvetlenül támadja ezt a dominációs rendszert és egyesiti a dolgozó emberek között a faji megkülönböztetést. Egy ilyen harcként látjuk dolgozó emberek között a faji megkülönböztetést. Egy ilyen harcként látjuk Krisztina és szomszédai küzdelmét a Mimicoban, egy küzdelem, egy harc mait meg lehet nyerni közvetlen tettel és dolgozó emeberek közötti összetartással.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.